หน้าแรกกระดานข่าวพันธกิจ /วิสัยทัศน์ประวัติ ความเป็นมาติดต่อเราแผนที่Engมุมนักลงทุน-Investor


   Member Login
E-mail:
Password:
 ลืมรหัส?
[ สมัครสมาชิกใหม่ ] 
Categories


   Services
Gallery รวมภาพ
กระดานข่าว

  
ค้นหาข้อมูล


   Module

Online: 8

Admin


Categories: บทความ
แผนพีดีพีใหม่ ปลอดนิวเคลียร์
19-06-2013 Views: 5907

แผนพีดีพีใหม่ ปลอดนิวเคลียร์

เฉือนก๊าซเหลือ ร้อยละ ๓๒ อ้างลดเสี่ยง เพิ่มซื้อเพื่อนบ้าน-พลังน้ำฉุดค่าไฟ

                สนพ.เปิด แผนพีดีพีใหม่ ปลดระวางนิวเคลียร์ อ้างรอให้ประชาชนมีความพร้อม ประกาศเฉือนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลือ ร้อยละ ๓๒ อ้างลดเสี่ยงพม่าหยุดส่งก๊าซ พร้อมเพิ่มรับซื้อไฟฟ้าเพื่อนบ้านและโรงไฟฟ้าพลังน้ำ หวังลดนำเข้าแอลเอ็นจีเพื่อตรึงค่าไฟไม่ให้ถึง ๖-๗ บาทต่อหน่วย

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ ๒๕๕๕ – ๒๕๗๓ (แผนพีดีพี ๒๐๑๓ ปรับปรุงครั้งที่ ๑) ด้วย การปรับปรุงให้สอดคล้อง กับค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเบื้องต้นปรับปรุงใหม่ตามมติคณะอนุกรรมการ พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าหลังสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ปรับลดอัตราการ ขยายตัวเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปี ๒๕๕๖ ลงมาอยู่ที่ร้อยละ ๔.- .๒  โดยหลักสำคัญต้องการกระจายชนิดเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดการพึ่งพา ก๊าซธรรมชาติให้มีความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และความต้องการไฟฟ้าที่สูงขึ้น ลดความเสี่ยงจากการหยุดจ่ายก๊าซจากสหภาพพม่าและไฟฟ้าดับในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เหมือนที่เกิดขึ้นในปีนี้ คาดว่าแผนดังกล่าวจะแล้วเสร็จประมาณปลายปีนี้ จากนั้นจะนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณานำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป

                นายสุเทพ กล่าวว่า เบื้องต้นการกระจายเชื้อเพลิงอาจไม่กำหนดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่มี ร้อยละ ๓  หรือ ๒,๐๐๐ เมกะวัตต์  ลงในแผน แต่ต้องขึ้นกับผลการรับฟังความเห็นอีกครั้ง หากยังต้องการดำเนินการช่วงปลายแผน เพราะต้องให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศสนับนุน และจะลดใช้ก๊าซธรรมชาติจาก ร้อยละ ๕๔  เหลือ ร้อยละ ๓๒ คาดว่าจะช่วยลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) จากเดิม ๒๓ ล้านตัน เหลือกว่า ๑๐ ล้านตัน

“สนพ.วิเคราะห์ว่า หากนำแอลเอ็นจีจำนวน ๒๓ ล้านตัน ค่าไฟฟ้าจะอยู่ที่ประมาณ ๖-๗ บาท ต่อหน่วย จากปัจจุบันมีราคาประมาณ ๓ บาทต่อหน่วย ซึ่งการลดนำเข้าแอลเอ็นจี มีความเป็นไปได้ที่ค่าไฟฟ้าจะไม่ขยับถึง ๖-๗ บาท ต่อหน่วย ส่วนจะเป็นเท่าไรยังไม่ทราบ” นายสุเทพกล่าว

นอก จากนี้ จะรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มจาก ร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๑๙ ของการผลิตทั้งหมดในระบบ การจัดหาพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนจากร้อยละ ๑๔  เพิ่มเป็นร้อยละ ๒๔  ซึ่งปัจจุบันผลิตพลังงานได้ ๙,๐๐๐ เมกะวัตต์ โดยเน้นการปลูกหญ้าเนเปียร์พืชพลังงานที่ให้พลังงานสูง เนื่องจากไทยมีภูมิอากาศร้อนช่วยให้ผลผลิตพืชพลังงานป้อนเข้าโรงไฟฟ้าผลิต เป็นพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น คาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้ ๑๐,๐๐๐ เมกะวัตต์ พลังน้ำผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ ร้อยละ ๑๐ ปรับเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๗ ซึ่งไทยมีศักยภาพพลังงานน้ำมากทั้งในประเทศและนอกประเทศ ขณะเดียวกันจะเพิ่มสัดส่วนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดเพิ่ม เป็น ๑๐,๐๐๐ เมกะวัตต์ จากเดิมแผนพีดีพีฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ วางเป้ากำลังการผลิตได้ ๓,๕๐๐ เมกะวัตต์ หรือเพิ่มจากร้อยละ ๑๓ เป็นร้อยละ ๑๘


Categories: บทความ
Page: 1 2

Newenergy-news, Japan
Newenergy-news, Japan
เปิดรับฟังความเห็น 5 โมเดลโรงไฟฟ้าชุมชน
เปิดรับฟังความเห็น 5 โมเดลโรงไฟฟ้าชุมชน
กางโมเดลโรงไฟฟ้าชุมชนเจ๋ง “สนธิรัตน์” ลุ้นเกิด 250 แห่งเฟสแรก เอกชนยกมือหนุนเต็มสูบ
กางโมเดลโรงไฟฟ้าชุมชนเจ๋ง “สนธิรัตน์” ลุ้นเกิด 250 แห่งเฟสแรก เอกชนยกมือหนุนเต็มสูบ
TPCH เตรียมยื่นประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวลใน 3 จังหวัดภาคใต้ 36 MW พ.ค.นี้
TPCH เตรียมยื่นประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวลใน 3 จังหวัดภาคใต้ 36 MW พ.ค.นี้
บ้านปูฯ ยื่นประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 จังหวัดชายแดนใต้
บ้านปูฯ ยื่นประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 จังหวัดชายแดนใต้
สร้างสมดุลเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน
สร้างสมดุลเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน
ปลดล็อคพลังงานขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อม-พลังงาน และเศรษฐกิจชุมชน
ปลดล็อคพลังงานขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อม-พลังงาน และเศรษฐกิจชุมชน
ขึ้นหน้าแรกหนังสือพิมพ์เสียงอีสาน
ขึ้นหน้าแรกหนังสือพิมพ์เสียงอีสาน
3 สมาคมโรงงานน้ำตาล หนุนผลิตไฟฟ้าจากกากอ้อย
3 สมาคมโรงงานน้ำตาล หนุนผลิตไฟฟ้าจากกากอ้อย
ก.พลังงาน เห็นชอบรับซื้อไฟฟ้าฯ ด้วยระบบ ADDER 10 โครงการ พร้อมเร่งผลักดันพลังงานแสงอาทิตย์ อีก 92 โครงการ ( 11 พ.ค. 58 )
ก.พลังงาน เห็นชอบรับซื้อไฟฟ้าฯ ด้วยระบบ ADDER 10 โครงการ พร้อมเร่งผลักดันพลังงานแสงอาทิตย์ อีก 92 โครงการ ( 11 พ.ค. 58 )
เร่งแผนพลังงานทดแทนใน มิย. - กค. นี้
เร่งแผนพลังงานทดแทนใน มิย. - กค. นี้
ส.อ.ท.จี้รัฐปฏิรูปการคัดแยกขยะหนุนสร้างโรงไฟฟ้า
ส.อ.ท.จี้รัฐปฏิรูปการคัดแยกขยะหนุนสร้างโรงไฟฟ้า
นโยบายรับซื้อไฟฟ้าชัดเจน ปลดล็อกพลังงานทดแทน
นโยบายรับซื้อไฟฟ้าชัดเจน ปลดล็อกพลังงานทดแทน
ก.พลังงานเร่ง 3 โครงการพลังงานทดแทน หวังดึงเม็ดเงินลงทุนครึ่งปีหลัง
ก.พลังงานเร่ง 3 โครงการพลังงานทดแทน หวังดึงเม็ดเงินลงทุนครึ่งปีหลัง
Adder หรือเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า สำหรับ VSPP
Adder หรือเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า สำหรับ VSPP
แผนพีดีพีใหม่ ปลอดนิวเคลียร์
แผนพีดีพีใหม่ ปลอดนิวเคลียร์

Page: 1 2
   คณะผู้บริหาร   ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
http://www.eppo.go.th/
¡ÒÃä¿¿éÒ½èÒ¼ÅÔµ
¡ÒÃä¿¿éÒ¹¤ÃËÅǧ
¡ÒÃä¿¿éÒÊèǹÀÙÁÔÀÒ¤

http://maxwatt.in/
TURBINE MAXWATT

http://www.camda.cc/
ESP TENGY

ธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หน้าแรก  |  พันธกิจ /วิสัยทัศน์  |  ประวัติ ความเป็นมา  |  ติดต่อเรา  |  แผนที่  |  Eng  |  มุมนักลงทุน-Investor
Copyright©2019 Biomass-Consult.com / Email:
 
by North-Services