หน้าแรกกระดานข่าวพันธกิจ /วิสัยทัศน์ประวัติ ความเป็นมาติดต่อเราแผนที่Engมุมนักลงทุน-Investor


   Member Login
E-mail:
Password:
 ลืมรหัส?
[ สมัครสมาชิกใหม่ ] 
Categories


   Services
Gallery รวมภาพ
กระดานข่าว

  
ค้นหาข้อมูล


   Module

Online: 1

Admin


Categories: บทความ

กฟภ.ดึงเอกชน ร่วมทุน 2.3 หมื่นล้าน โซลาร์ฟาร์ม 500 MW
30-01-2020 Views: 875

โครงการจัดหาพลังงานไฟฟ้า พลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) และระบบกักเก็บพลังงาน ถือเป็นอีกโครงการหนึ่ง ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กำลังเร่งขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี เพื่อให้สอดรับกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)

ให้สิทธิกฟภ.ลุยโครงการ

ล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบหลักการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) รับไปดำเนินงาน ในการจัดหาไฟฟ้าส่วนนี้ให้กับอีอีซี

ปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าในอีอีซี ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา มีปริมาณรวมทั้งสิ้นราว 3,735 เมกะวัตต์ และประมาณการว่าในปี 2580 จะมีความต้องการเพิ่มขึ้นกว่า 20,000 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจาก 4 ล้านคน เป็น กว่า 6 ล้านคน และจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในหลายรูปแบบ ที่เป็นการร่วมลงทุนของภาคเอกชนและรัฐ การลงทุนของเอกชน เป็นต้น

ตั้งเป้า 500 MW

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า อีอีซีให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนให้เกิดสังคมคาร์บอนตํ่า (Low Carbon Society) จัดหาไฟฟ้าพลังงานสะอาด ถือเป็นโครงการสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องผลักดันให้เกิดขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกฟภ. ที่จะศึกษา พัฒนา และจัดหาพลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ และระบบกักเก็บพลังงาน โดยจะมีบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) บริษัทลูกของกฟภ. จะเป็นผู้ลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ เพราะมีความพร้อมทั้งในด้านเงินลงทุนและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

สำหรับโครงการดังกล่าว จะเป็นการพัฒนาและลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับภาคเอกชนในประเทศไทย แบบผสมผสาน ร่วมกับการทำการเกษตรในพื้นที่เดิมตามสัดส่วนที่เหมาะสม โดยในระยะแรก การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะมีขนาดไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ มูลค่าเงินลงทุนโครงการประมาณ 23,000 ล้านบาท โดยจะเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป

คลอดเกณฑ์ซื้อขายไฟฟ้า

ทั้งนี้ มีรูปแบบการรับซื้อไฟฟ้า เป็นสัญญาซื้อขายเป็นแบบ Non-firm ในอัตราการรับซื้อไฟฟ้าขายส่ง ช่วง Peak 4.22 บาทต่อหน่วย และช่วง Off-Peak 2.35 บาทต่อหน่วย เป็นโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าพิจารณาบนหลักการเดียวกับอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งที่ กฟผ.ขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย และไม่มีการบวกเพิ่มค่าใช้จ่าย ทั้ง Adder หรือ FiT ทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกที่ กฟภ. ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ขณะที่สถานที่ตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทางสกพอ. จะไปจัดหาพื้นที่ให้เช่าสำหรับเป็นที่ตั้งโครงการแบบผสมผสานร่วมกับการทำการเกษตรในพื้นที่เดิมตามสัดส่วนที่เหมาะสม ในบริเวณพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป

สู่สังคมคาร์บอนตํ่า

รวมทั้ง ศึกษาความเหมาะสม และพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบและบริหารจัดการความต้องการไฟฟ้าสูงสุดช่วงเวลากลางคืน อันจะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ อีกทั้ง จะศึกษาแนวทางการกำหนดค่าไฟฟ้าในรูปแบบ One Price Energy Tariff หรือค่าพลังงานไฟฟ้าที่กฟภ. รับซื้อเป็นราคาเดียวทุกช่วงเวลา เพื่อให้เกิดการสะท้อนต้นทุนการผลิตที่เป็นจริงมากขึ้น เป็นต้น

ดังนั้น การดำเนินโครงการดังกล่าว จะช่วยให้อีอีซีบรรลุเป้าหมายการเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ลงได้ถึง 30% ช่วยให้อีอีซีเป็นศูนย์ กลางธุรกิจและวัฒนธรรมที่น่าอยู่และน่าลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้


ที่มา... https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/420081?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referralCategories: บทความ
Page: 1 2 3 4 5

ดึงเอสพีพี ไฮบริดค้างท่อ ร่วมวงโรงไฟฟ้าชุมชน Quick win
ดึงเอสพีพี ไฮบริดค้างท่อ ร่วมวงโรงไฟฟ้าชุมชน Quick win
พลังงานดัน”สมาร์ทกริด” ตั้งเป้าฮับไฟฟ้าอาเซียน
พลังงานดัน”สมาร์ทกริด” ตั้งเป้าฮับไฟฟ้าอาเซียน
'สนธิรัตน์' ลั่นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนต้องโปร่งใส
'สนธิรัตน์' ลั่นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนต้องโปร่งใส
“สนธิรัตน์”ประกาศกลางวงประชุม ฟันทิ้งโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนจ่ายค่าหัวคิว
“สนธิรัตน์”ประกาศกลางวงประชุม ฟันทิ้งโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนจ่ายค่าหัวคิว
กฟภ.ดึงเอกชน ร่วมทุน 2.3 หมื่นล้าน โซลาร์ฟาร์ม 500 MW
กฟภ.ดึงเอกชน ร่วมทุน 2.3 หมื่นล้าน โซลาร์ฟาร์ม 500 MW
“สนธิรัตน์”ลงพื้นที่ภาคใต้ เร่งขับเคลื่อนศก.ฐานรากแก้จน
“สนธิรัตน์”ลงพื้นที่ภาคใต้ เร่งขับเคลื่อนศก.ฐานรากแก้จน
'พลังงาน' จ่อออกประกาศรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าชุมชนกลุ่ม 'Quick win'
'พลังงาน' จ่อออกประกาศรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าชุมชนกลุ่ม 'Quick win'
เรียกคะแนน พลิกศรัทธา “โรงไฟฟ้าชุมชน”
เรียกคะแนน พลิกศรัทธา “โรงไฟฟ้าชุมชน”
รัฐลุยโรงไฟฟ้าชุมชน 7.5 หมื่นล้าน แก้กับดักยากจน
รัฐลุยโรงไฟฟ้าชุมชน 7.5 หมื่นล้าน แก้กับดักยากจน
กกพ. กฟผ. และ พพ. นัดถกกำหนดพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน สัปดาห์หน้า
กกพ. กฟผ. และ พพ. นัดถกกำหนดพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน สัปดาห์หน้า
รมว.พลังงาน ลุยอีสาน เร่งแจ้งเกิดโรงไฟฟ้าชุมชน Quick Win ขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
รมว.พลังงาน ลุยอีสาน เร่งแจ้งเกิดโรงไฟฟ้าชุมชน Quick Win ขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
'โรงไฟฟ้าชุมชน' จ่อเปิดยื่น ก.พ.นี้
'โรงไฟฟ้าชุมชน' จ่อเปิดยื่น ก.พ.นี้
มติ กพช. ปลุกกระแสตื่นตัวโรงไฟฟ้าชุมชน
มติ กพช. ปลุกกระแสตื่นตัวโรงไฟฟ้าชุมชน
Biomass Expo 28 Feb - 5 Mar in Tokyo, Japan 2017
Biomass Expo 28 Feb - 5 Mar in Tokyo, Japan 2017
นับพันคนแห่รับ”สนธิรัตน์” หนุนโรงไฟฟ้าชุมชนแก้จน
นับพันคนแห่รับ”สนธิรัตน์” หนุนโรงไฟฟ้าชุมชนแก้จน
กพช.คลอดเกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน ตั้งเป้า 700 MW อัตรารับซื้อ 3-5 บาทต่อหน่วย
กพช.คลอดเกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน ตั้งเป้า 700 MW อัตรารับซื้อ 3-5 บาทต่อหน่วย

Page: 1 2 3 4 5
   คณะผู้บริหาร   ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
http://www.eppo.go.th/
¡ÒÃä¿¿éÒ½èÒ¼ÅÔµ
¡ÒÃä¿¿éÒ¹¤ÃËÅǧ
¡ÒÃä¿¿éÒÊèǹÀÙÁÔÀÒ¤

http://maxwatt.in/
TURBINE MAXWATT

http://www.camda.cc/
ESP TENGY

ธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หน้าแรก  |  พันธกิจ /วิสัยทัศน์  |  ประวัติ ความเป็นมา  |  ติดต่อเรา  |  แผนที่  |  Eng  |  มุมนักลงทุน-Investor
Copyright©2020 Biomass-Consult.com / Email:
 
by North-Services