หน้าแรกกระดานข่าวพันธกิจ /วิสัยทัศน์ประวัติ ความเป็นมาติดต่อเราแผนที่Engมุมนักลงทุน-Investor


   Member Login
E-mail:
Password:
 ลืมรหัส?
[ สมัครสมาชิกใหม่ ] 
Categories


   Services
Gallery รวมภาพ
กระดานข่าว

  
ค้นหาข้อมูล


   Module

Online: 1

Admin


Categories: บทความ
ปลดล็อคพลังงานขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อม-พลังงาน และเศรษฐกิจชุมชน
28-07-2016 Views: 3553
ปลดล็อคพลังงานขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อม-พลังงาน และเศรษฐกิจชุมชน ขอชื่นชมกับการที่ คสช. ใช้ มาตรา 44 เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องตลอดมา และเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559 ได้มีการประกาศใช้ ม.44 ช่วยปลดล็อคผังเมือง เพื่อให้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลังงานขยะ และพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์สามารถเดินหน้าต่อไปได้ นอกจากนี้ยังปลดล็อคพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษให้พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ทันการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระยะสั้น ซึ่งหากรอให้ทุกอย่างเป็นไปตามระบบราชการปกติ อย่างที่บางฝ่ายอยากให้เป็นแล้วละก็ ต้องยอมรับว่า “กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้” สำหรับพลังงานจากขยะ ซึ่งภาครัฐให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ นั้น ก็ได้อานิสงส์จากการปลดล็อคผังเมืองให้เดินหน้าไปได้ระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากพลังงานขยะนั้นถูกพอกไปด้วยกฎระเบียบของรัฐหลายชั้น และนับวันก็ยิ่งมีหน่วยงานรัฐเข้ามาสนใจเขียนกฎระเบียบเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับปัญหาเร่งด่วนที่ต้องปลดล็อคในวันนี้...พรุ่งนี้ และเดี๋ยวนี้...ก็คือ พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 (PPP) ซึ่ง สคร. (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) เป็นเจ้าภาพ พลังงานขยะมีขั้นตอนมากกว่าพลังงานทดแทนอื่น ๆ กล่าวคือ ต้องมีสัญญาการจัดการขยะระยะยาวจากท้องถิ่นมาก่อน แล้วจึงจะสามารถนำสัญญาไปขออนุญาตก่อสร้าง และใบอนุญาตซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ซึ่งอาจต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้ครบถ้วนแล้ว ยังต้องใช้เวลากว่า 2 ปี 6 เดือน ในการก่อสร้างโรงงานคัดแยกขยะและโรงไฟฟ้า หากคำนวณดูแล้วกว่าจะขายไฟได้คงประมาณ ปี 2563-2564 แต่มติ กพช. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 กำหนดให้การขายไฟฟ้าสำหรับ FiT ต้องให้ทันใน ปี 2561 และนี่คือสาเหตุว่า ทำไมพลังงานขยะจึงไม่คืบหน้า หากหน่วยงานราชการใดเห็นว่าขั้นตอนที่ประมาณการมานี้ยาวเกินไป ก็สามารถจัดทำคู่มือการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อช่วยย่นระยะเวลา กะเทาะเปลือก พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ด้วยเหตุผลนานาประการของผู้ยกร่าง พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ โดยมีเจตนาลึก ๆ เพื่อป้องกันภาคเอกชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันเอาเปรียบภาครัฐ แต่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปหลากหลายความคิด บ้างก็คิดว่าเป็นการดึงอำนาจกลับคืนสู่ส่วนกลาง เนื่องจากรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เน้นที่การกระจายอำนาจ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม วันนี้ พ.ร.บ.ฉบับนี้มีคณะกรรมการ PPP (Public Private Partnership) ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธาน ทันทีที่ประกาศ พ.ร.บ.เมื่อต้น ปี 2556 โครงการก็ถูกจัดเข้าข่ายการร่วมทุนโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม และมีผลให้พลังงานขยะล้มไม่ลุก จวบจนปัจจุบันถึงแม้ พ.ร.บ.จะแยกโครงการขนาดเล็กออกด้วยมูลค่าการลงทุนที่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยให้ทางกระทรวงการคลังประกาศกฎหมายลูก เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติให้แล้วก็ตาม แต่ปรากฏว่า ประกาศของกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 นั้น กลับ Cloning พ.ร.บ.ฉบับแม่เกือบ 100% เปลี่ยนเฉพาะอำนาจอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีว่าการที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเมื่อ ค.ร.ม.มีมติให้กระทรวงมหาดไทยดูแลพลังงานขยะ ความทุกข์จึงตามมาที่กระทรวงมหาดไทย ซึ่งปกติรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมักจะมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว แต่ประกาศของกระทรวงการคลังคลุมเครือ ยากต่อการตีความว่ามอบอำนาจได้หรือไม่ ทำให้วันนี้พลังงานจากขยะแท้งตั้งแต่ตั้งท้อง นักลงทุนไม่สนใจ ดังเหตุผลที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้ ทำไมพลังงานขยะต้องเข้าข่าย พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ขอสรุปเนื้อหาแบบสามัญชนเข้าใจง่าย ๆ ใน พ.ร.บ.ร่วมทุน (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงได้) โดยย่อดังนี้ โครงการเข้าข่ายตาม พ.ร.บ.ประกอบด้วยเหตุผลสำคัญข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังนี้ 1. การให้เอกชนเข้าลงทุนทำในสิ่งที่ภาครัฐต้องทำโดยปกติอยู่แล้ว ตามความรับผิดชอบ เช่น การจัดการขยะ ฯลฯ 2. การเช่าหรือใช้ทรัพย์สินของรัฐ เช่น โครงการโซล่าร์ราชการและสหกรณ์ รวมทั้งพลังงานขยะที่ใช้พื้นที่ของรัฐ 3. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของชาติ (สายลม แสงแดด เป็นทรัพย์สินของชาติตาม BOI กำหนด) ดังนั้นท่านอาจเคยได้ยิน ได้ฟังคำว่า “ขยะเป็นทรัพย์สินของชาติ” ต่อมามีการเปลี่ยนแนวทางชี้แจงใหม่ว่า การจัดการขยะเป็นภารกิจที่รัฐต้องทำตามกฎหมายอยู่แล้ว เมื่อยกภารกิจนี้ให้ภาคเอกชนไปทำแทนจึงเข้าข่าย พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ถึงแม้เอกชนจะมีการลงทุน 100% ก็ตาม แต่ก็มีการตีความไปต่าง ๆ นานาว่ารัฐไม่เคยผลิตขยะเป็นพลังงาน จึงไม่น่าเป็นกิจการ คราวนี้ท่านพอจะเข้าใจ พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 บ้างแล้วใช่ไหม จริง ๆ แล้ว พ.ร.บ.นี้ใช้กับทุกกระทรวงและทุกโครงการ ไม่ได้เจาะจงที่พลังงานทดแทน แต่เมื่อพลังงานทดแทนได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังจากภาครัฐ เพื่อหวังจะให้กระตุ้นเศรษฐกิจในยามที่เศรษฐกิจโลกเกิดการชะลอตัว จึงตกเป็นเป้าหมายของ พ.ร.บ.นี้ แต่วันนี้ PPP หรือ พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ กลายเป็นหนึ่งในกฎระเบียบที่ชะลอเศรษฐกิจไทย หากปลดล็อค PPP เพื่อเปิดทางให้พลังงานขยะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายการเป็นวาระแห่งชาติ สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ ม.44 เพียงแต่ กระทรวงการคลัง ประกาศเพิ่มเติมปลดล็อคประกาศ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 เพียงเท่านี้ “ขยะเจ้าปัญหาก็จะกลายเป็นพลังงานอันมีค่าทันที” เรียบเรียงบทความโดยCopyright: www.energysavingmedia.comCategories: บทความ
Page: 1 2 3 4 5

กฟภ.ดึงเอกชน ร่วมทุน 2.3 หมื่นล้าน โซลาร์ฟาร์ม 500 MW
กฟภ.ดึงเอกชน ร่วมทุน 2.3 หมื่นล้าน โซลาร์ฟาร์ม 500 MW
“สนธิรัตน์”ลงพื้นที่ภาคใต้ เร่งขับเคลื่อนศก.ฐานรากแก้จน
“สนธิรัตน์”ลงพื้นที่ภาคใต้ เร่งขับเคลื่อนศก.ฐานรากแก้จน
'พลังงาน' จ่อออกประกาศรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าชุมชนกลุ่ม 'Quick win'
'พลังงาน' จ่อออกประกาศรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าชุมชนกลุ่ม 'Quick win'
เรียกคะแนน พลิกศรัทธา “โรงไฟฟ้าชุมชน”
เรียกคะแนน พลิกศรัทธา “โรงไฟฟ้าชุมชน”
รัฐลุยโรงไฟฟ้าชุมชน 7.5 หมื่นล้าน แก้กับดักยากจน
รัฐลุยโรงไฟฟ้าชุมชน 7.5 หมื่นล้าน แก้กับดักยากจน
กกพ. กฟผ. และ พพ. นัดถกกำหนดพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน สัปดาห์หน้า
กกพ. กฟผ. และ พพ. นัดถกกำหนดพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน สัปดาห์หน้า
รมว.พลังงาน ลุยอีสาน เร่งแจ้งเกิดโรงไฟฟ้าชุมชน Quick Win ขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
รมว.พลังงาน ลุยอีสาน เร่งแจ้งเกิดโรงไฟฟ้าชุมชน Quick Win ขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
'โรงไฟฟ้าชุมชน' จ่อเปิดยื่น ก.พ.นี้
'โรงไฟฟ้าชุมชน' จ่อเปิดยื่น ก.พ.นี้
มติ กพช. ปลุกกระแสตื่นตัวโรงไฟฟ้าชุมชน
มติ กพช. ปลุกกระแสตื่นตัวโรงไฟฟ้าชุมชน
Biomass Expo 28 Feb - 5 Mar in Tokyo, Japan 2017
Biomass Expo 28 Feb - 5 Mar in Tokyo, Japan 2017
นับพันคนแห่รับ”สนธิรัตน์” หนุนโรงไฟฟ้าชุมชนแก้จน
นับพันคนแห่รับ”สนธิรัตน์” หนุนโรงไฟฟ้าชุมชนแก้จน
กพช.คลอดเกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน ตั้งเป้า 700 MW อัตรารับซื้อ 3-5 บาทต่อหน่วย
กพช.คลอดเกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน ตั้งเป้า 700 MW อัตรารับซื้อ 3-5 บาทต่อหน่วย
นักวิจัย มจธ. สุดเจ๋ง ! สร้างหุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซลาร์
นักวิจัย มจธ. สุดเจ๋ง ! สร้างหุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซลาร์
เล็งทุ่ม4พันล้าน พลังงานชุมชน
เล็งทุ่ม4พันล้าน พลังงานชุมชน
Biomass Expo 6-12 September in Osaka, Japan 2016
Biomass Expo 6-12 September in Osaka, Japan 2016
โรงไฟฟ้าชุมชนคึกคัก เอกชนเล็งแจกหุ้นฟรี 20%
โรงไฟฟ้าชุมชนคึกคัก เอกชนเล็งแจกหุ้นฟรี 20%

Page: 1 2 3 4 5
   คณะผู้บริหาร   ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
http://www.eppo.go.th/
¡ÒÃä¿¿éÒ½èÒ¼ÅÔµ
¡ÒÃä¿¿éÒ¹¤ÃËÅǧ
¡ÒÃä¿¿éÒÊèǹÀÙÁÔÀÒ¤

http://maxwatt.in/
TURBINE MAXWATT

http://www.camda.cc/
ESP TENGY

ธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หน้าแรก  |  พันธกิจ /วิสัยทัศน์  |  ประวัติ ความเป็นมา  |  ติดต่อเรา  |  แผนที่  |  Eng  |  มุมนักลงทุน-Investor
Copyright©2020 Biomass-Consult.com / Email:
 
by North-Services