หน้าแรกกระดานข่าวพันธกิจ /วิสัยทัศน์ประวัติ ความเป็นมาติดต่อเราแผนที่Engมุมนักลงทุน-Investor


   Member Login
E-mail:
Password:
 ลืมรหัส?
[ สมัครสมาชิกใหม่ ] 
Categories


   Services
Gallery รวมภาพ
กระดานข่าว

  
ค้นหาข้อมูล


   Module

Online: 1

Admin


Categories: บทความ

ก.พลังงาน เห็นชอบรับซื้อไฟฟ้าฯ ด้วยระบบ ADDER 10 โครงการ พร้อมเร่งผลักดันพลังงานแสงอาทิตย์ อีก 92 โครงการ ( 11 พ.ค. 58 )
21-05-2015 Views: 4460
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (RE) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มีการตอบรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระบบ Adder อีกจำนวน 10 โครงการ รวมทั้งสิ้น 39.69 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 4 โครงการ 10.84 เมกะวัตต์ ก๊าซชีวภาพ 2 โครงการ 1.85 เมกะวัตต์ และขยะ 4 โครงการ 27.0 เมกะวัตต์ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนภายใต้ระบบ “Adder” และมีการยื่นข้อเสนอค้างก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ตามมติ กพช. และเป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว กระทรวงพลังงานจะเร่งดำเนินการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาจากขยะ และการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยโครงการขยะทั้ง 4 โครงการดังกล่าวจะช่วยกำจัดขยะชุมชน 900 ตัน/วัน และช่วยกำจัดขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม 50 ตัน/วัน และรองรับขยะฝังกลบได้อีกกว่า 3,000 ตัน/วัน สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลและก๊าซชีวภาพจะช่วยสร้างเสถียรภาพทางการตลาดของพืชผลทางการเกษตรอีกทางหนึ่ง โดยจะมีการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นพลังงานได้มากกว่า 1,100 ตัน/วัน เกิดการซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 390 ล้านบาทต่อปี และช่วยบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรอีกประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน พร้อมกันนี้ยังได้เห็นชอบตอบรับซื้อไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ค้างท่อที่เหลือเป็นกลุ่มสุดท้ายตามมติ กพช. จำนวน 92 โครงการ โดยมีกำลังผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 482.675 เมกะวัตต์สูงสุด จากมติคณะกรรมการบริหารฯ ทั้ง 4 ครั้งที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ค้างท่อครบถ้วนตามมติ กพช. แล้ว โดยมีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (กลุ่มที่ยื่นเสนอขอขายไฟฟ้าไว้เดิมที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาตอบรับซื้อไฟฟ้า) ที่ได้รับความเห็นชอบตอบรับซื้อไฟฟ้า จำนวนทั้งสิ้น 172 โครงการ 989.675 เมกะวัตต์สูงสุด ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าว


Categories: บทความ
Page: 1 2 3 4

รื้อเกณฑ์โรงไฟฟ้า เอื้อ‘ชุมชน’สูงสุด
รื้อเกณฑ์โรงไฟฟ้า เอื้อ‘ชุมชน’สูงสุด
โรงไฟฟ้าชุมชน ดันเงินสะพัดกว่าแสนล้าน
โรงไฟฟ้าชุมชน ดันเงินสะพัดกว่าแสนล้าน
“สนธิรัตน์” ใช้โมเดลผาปัง ดันพลังงานชุมชน
“สนธิรัตน์” ใช้โมเดลผาปัง ดันพลังงานชุมชน
โมเดลตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน คลอดกลางธ.ค.นี้
โมเดลตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน คลอดกลางธ.ค.นี้
Newenergy-news, Japan
Newenergy-news, Japan
เปิดรับฟังความเห็น 5 โมเดลโรงไฟฟ้าชุมชน
เปิดรับฟังความเห็น 5 โมเดลโรงไฟฟ้าชุมชน
กางโมเดลโรงไฟฟ้าชุมชนเจ๋ง “สนธิรัตน์” ลุ้นเกิด 250 แห่งเฟสแรก เอกชนยกมือหนุนเต็มสูบ
กางโมเดลโรงไฟฟ้าชุมชนเจ๋ง “สนธิรัตน์” ลุ้นเกิด 250 แห่งเฟสแรก เอกชนยกมือหนุนเต็มสูบ
TPCH เตรียมยื่นประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวลใน 3 จังหวัดภาคใต้ 36 MW พ.ค.นี้
TPCH เตรียมยื่นประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวลใน 3 จังหวัดภาคใต้ 36 MW พ.ค.นี้
บ้านปูฯ ยื่นประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 จังหวัดชายแดนใต้
บ้านปูฯ ยื่นประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 จังหวัดชายแดนใต้
สร้างสมดุลเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน
สร้างสมดุลเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน
ปลดล็อคพลังงานขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อม-พลังงาน และเศรษฐกิจชุมชน
ปลดล็อคพลังงานขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อม-พลังงาน และเศรษฐกิจชุมชน
ขึ้นหน้าแรกหนังสือพิมพ์เสียงอีสาน
ขึ้นหน้าแรกหนังสือพิมพ์เสียงอีสาน
3 สมาคมโรงงานน้ำตาล หนุนผลิตไฟฟ้าจากกากอ้อย
3 สมาคมโรงงานน้ำตาล หนุนผลิตไฟฟ้าจากกากอ้อย
ก.พลังงาน เห็นชอบรับซื้อไฟฟ้าฯ ด้วยระบบ ADDER 10 โครงการ พร้อมเร่งผลักดันพลังงานแสงอาทิตย์ อีก 92 โครงการ ( 11 พ.ค. 58 )
ก.พลังงาน เห็นชอบรับซื้อไฟฟ้าฯ ด้วยระบบ ADDER 10 โครงการ พร้อมเร่งผลักดันพลังงานแสงอาทิตย์ อีก 92 โครงการ ( 11 พ.ค. 58 )
เร่งแผนพลังงานทดแทนใน มิย. - กค. นี้
เร่งแผนพลังงานทดแทนใน มิย. - กค. นี้
ส.อ.ท.จี้รัฐปฏิรูปการคัดแยกขยะหนุนสร้างโรงไฟฟ้า
ส.อ.ท.จี้รัฐปฏิรูปการคัดแยกขยะหนุนสร้างโรงไฟฟ้า

Page: 1 2 3 4
   คณะผู้บริหาร   ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
http://www.eppo.go.th/
¡ÒÃä¿¿éÒ½èÒ¼ÅÔµ
¡ÒÃä¿¿éÒ¹¤ÃËÅǧ
¡ÒÃä¿¿éÒÊèǹÀÙÁÔÀÒ¤

http://maxwatt.in/
TURBINE MAXWATT

http://www.camda.cc/
ESP TENGY

ธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หน้าแรก  |  พันธกิจ /วิสัยทัศน์  |  ประวัติ ความเป็นมา  |  ติดต่อเรา  |  แผนที่  |  Eng  |  มุมนักลงทุน-Investor
Copyright©2020 Biomass-Consult.com / Email:
 
by North-Services