หน้าแรกกระดานข่าวพันธกิจ /วิสัยทัศน์ประวัติ ความเป็นมาติดต่อเราแผนที่Engมุมนักลงทุน-Investor


   Member Login
E-mail:
Password:
 ลืมรหัส?
[ สมัครสมาชิกใหม่ ] 
Categories


   Services
Gallery รวมภาพ
กระดานข่าว

  
ค้นหาข้อมูล


   Module

Online: 1

Admin


Categories: บทความ
นโยบายรับซื้อไฟฟ้าชัดเจน ปลดล็อกพลังงานทดแทน
21-05-2015 Views: 4376
นโยบายรับซื้อไฟฟ้าชัดเจน ปลดล็อกพลังงานทดแทน ช่วยกันคิดช่วยกันคุย : นโยบายรับซื้อไฟฟ้าชัดเจน ปลดล็อกพลังงานทดแทน : โดย...ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี แม้แผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศในปัจจุบัน จะมีความพยายามในการลดสัดส่วนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลลง และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในประเทศขึ้นมา แต่รูปแบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานอื่น ยังมีความลังเลใจในการลงทุนของผู้ประกอบการ เนื่องจากความไม่ชัดเจนในการสนับสนุนจากภาครัฐด้านนโยบายการรับซื้อไฟฟ้า ส่งผลให้การขยายตัวของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนเติบโตไม่เต็มศักยภาพ ในปัจจุบัน ระบบการซื้อไฟฟ้าโดยภาครัฐแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ 1. การรับซื้อไฟฟ้าแบบ Adder คือ เป็นเงินสนับสนุนเพื่อจูงใจผู้ประกอบการลงทุนด้านพลังงานทดแทนด้วยส่วนที่บวกเพิ่มขึ้นจากค่าไฟฟ้าฐาน และ 2.การรับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) ซึ่งคำนวณรับซื้อจากต้นทุนจริง คือ การคิดคำนวณผลตอบแทนที่มีการคำนวณต้นทุนด้านต่างๆ เช่น แนวโน้มเทคโนโลยี ค่าวัสดุ ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าแรง เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ การรับซื้อทั้ง 2 ประเภทนั้น มีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกันอยู่พอสมควร โดยการรับซื้อแบบ Adder จะเพิ่มราคาให้ผู้ผลิตไฟฟ้า สร้างรายได้เพิ่มที่แน่นอนตามระยะเวลาที่สนับสนุน จึงมักจะจูงใจผู้ประกอบการมากกว่าจากระยะเวลาคืนทุนเร็วภายในเวลา 7-10 ปีในช่วงที่ให้การสนับสนุน แต่อาจทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าของประชาชนในช่วงที่ให้การสนับสนุนสูงเกินไปและไม่สอดคล้องกับภาวะต้นทุนที่แท้จริงของผู้ประกอบการ แต่ทว่าเมื่อผ่านช่วงระยะเวลาสนับสนุนไปแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องขายไฟฟ้าในราคาขายส่ง + ต้นทุนค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงขึ้นอยู่กับภาวะราคาในตลาดและต้นทุนของการผลิตไฟฟ้ารวมที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับต้นทุนที่แท้จริงของผู้ประกอบการเลย ทำให้มีความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการบางรายอาจเลิกทำกิจการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสนับสนุนให้ Adder ในขณะที่การรับซื้อไฟฟ้าแบบ FIT จะสะท้อนต้นทุนของผู้ผลิตได้ดีกว่า เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน มักมีการเคลื่อนไหวเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละประเภทวัตถุดิบ ซึ่งมีแนวโน้มราคาต้นทุนที่ถูกลงจากนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอด อีกทั้งรัฐยังมั่นใจว่าผู้ประกอบการจะผลิตไฟฟ้าให้กับภาครัฐเป็นระยะเวลานานถึง 25 ปีตามสัญญา แม้ผลการวิเคราะห์จากหลากหลายองค์กรใกล้เคียงกันว่า การรับซื้อไฟฟ้าแบบ FIT น่าจะเป็นทิศทางการสนับสนุนที่เหมาะสมในการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาว แต่ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ดำเนินการโดยชุมชนที่รัฐส่งเสริม อาจไม่สามารถอยู่รอดได้ภายใต้การรับซื้อไฟฟ้าแบบ FIT โดยเฉพาะหากต้องเผชิญกับภาวะความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ดังนั้น รัฐยังอาจต้องพิจารณาช่วยเหลือด้านต่างๆ รวมถึงการให้ Adder ที่มีข้อกำหนดในแต่ประเภทให้ชัดเจน จากนี้ไปการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผู้ประกอบการยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมาก และภาครัฐก็มีโอกาสสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศได้ หากเร่งหาระบบราคารับซื้อไฟฟ้าที่ชัดเจนและเหมาะสมร่วมกัน (ช่วยกันคิดช่วยกันคุย : นโยบายรับซื้อไฟฟ้าชัดเจน ปลดล็อกพลังงานทดแทน : โดย...ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี)


Categories: บทความ
Page: 1 2 3 4

รื้อเกณฑ์โรงไฟฟ้า เอื้อ‘ชุมชน’สูงสุด
รื้อเกณฑ์โรงไฟฟ้า เอื้อ‘ชุมชน’สูงสุด
โรงไฟฟ้าชุมชน ดันเงินสะพัดกว่าแสนล้าน
โรงไฟฟ้าชุมชน ดันเงินสะพัดกว่าแสนล้าน
“สนธิรัตน์” ใช้โมเดลผาปัง ดันพลังงานชุมชน
“สนธิรัตน์” ใช้โมเดลผาปัง ดันพลังงานชุมชน
โมเดลตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน คลอดกลางธ.ค.นี้
โมเดลตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน คลอดกลางธ.ค.นี้
Newenergy-news, Japan
Newenergy-news, Japan
เปิดรับฟังความเห็น 5 โมเดลโรงไฟฟ้าชุมชน
เปิดรับฟังความเห็น 5 โมเดลโรงไฟฟ้าชุมชน
กางโมเดลโรงไฟฟ้าชุมชนเจ๋ง “สนธิรัตน์” ลุ้นเกิด 250 แห่งเฟสแรก เอกชนยกมือหนุนเต็มสูบ
กางโมเดลโรงไฟฟ้าชุมชนเจ๋ง “สนธิรัตน์” ลุ้นเกิด 250 แห่งเฟสแรก เอกชนยกมือหนุนเต็มสูบ
TPCH เตรียมยื่นประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวลใน 3 จังหวัดภาคใต้ 36 MW พ.ค.นี้
TPCH เตรียมยื่นประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวลใน 3 จังหวัดภาคใต้ 36 MW พ.ค.นี้
บ้านปูฯ ยื่นประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 จังหวัดชายแดนใต้
บ้านปูฯ ยื่นประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 จังหวัดชายแดนใต้
สร้างสมดุลเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน
สร้างสมดุลเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน
ปลดล็อคพลังงานขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อม-พลังงาน และเศรษฐกิจชุมชน
ปลดล็อคพลังงานขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อม-พลังงาน และเศรษฐกิจชุมชน
ขึ้นหน้าแรกหนังสือพิมพ์เสียงอีสาน
ขึ้นหน้าแรกหนังสือพิมพ์เสียงอีสาน
3 สมาคมโรงงานน้ำตาล หนุนผลิตไฟฟ้าจากกากอ้อย
3 สมาคมโรงงานน้ำตาล หนุนผลิตไฟฟ้าจากกากอ้อย
ก.พลังงาน เห็นชอบรับซื้อไฟฟ้าฯ ด้วยระบบ ADDER 10 โครงการ พร้อมเร่งผลักดันพลังงานแสงอาทิตย์ อีก 92 โครงการ ( 11 พ.ค. 58 )
ก.พลังงาน เห็นชอบรับซื้อไฟฟ้าฯ ด้วยระบบ ADDER 10 โครงการ พร้อมเร่งผลักดันพลังงานแสงอาทิตย์ อีก 92 โครงการ ( 11 พ.ค. 58 )
เร่งแผนพลังงานทดแทนใน มิย. - กค. นี้
เร่งแผนพลังงานทดแทนใน มิย. - กค. นี้
ส.อ.ท.จี้รัฐปฏิรูปการคัดแยกขยะหนุนสร้างโรงไฟฟ้า
ส.อ.ท.จี้รัฐปฏิรูปการคัดแยกขยะหนุนสร้างโรงไฟฟ้า

Page: 1 2 3 4
   คณะผู้บริหาร   ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
http://www.eppo.go.th/
¡ÒÃä¿¿éÒ½èÒ¼ÅÔµ
¡ÒÃä¿¿éÒ¹¤ÃËÅǧ
¡ÒÃä¿¿éÒÊèǹÀÙÁÔÀÒ¤

http://maxwatt.in/
TURBINE MAXWATT

http://www.camda.cc/
ESP TENGY

ธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หน้าแรก  |  พันธกิจ /วิสัยทัศน์  |  ประวัติ ความเป็นมา  |  ติดต่อเรา  |  แผนที่  |  Eng  |  มุมนักลงทุน-Investor
Copyright©2020 Biomass-Consult.com / Email:
 
by North-Services